alice

alice

vrijdag 15 mei 2015

lisa lynch haar blogdit is de link na het nog bestaande blog van lisa
ook al is ze er  zelf niet meer haar blog is er nog
er zijn nog steeds veel mensen
die haar blogpost lezen en er heel veel troost uit haar posten
halen  er komen nog steeds veel bezoekers op om te kijken
en je kunt er ook haar book vinden en bestellen
best wel speciaal dat ze haar blog 
 bewaard hebben en dat veel mensen het toch nog bezoeken

mooi is dat !