alice

alice

donderdag 1 september 2016

clannad news ( in memory)

de ierse folks band  clannad heeft heel erg triest news begin augustus is er een familie band lid overleden het gaat om een van moyas ooms  padraig dunggan hij was een van een tweeling boer van noel dunggan  hij was de oprichter van de band
en is door ziekte overleden  erg triest de band moet nu een lid vrezelijk missen  padraig is 67 geworden
  op hun laaste album speel hij nog mee  nadur http://www.clannad.ie/news/article.html?id=85